( 0 )
لنز رنگی

CIBA VISION

FreshLook Monthly (With Power)
لنز رنگی و طبی
5,500,000 ریال
FreshLook Monthly (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
5,500,000 ریال
FreshLook Dailies (With Power)
تمام شده - لنز رنگی و طبی روزانه
6,000,000 ریال
FreshLook Dailies (Plano - No Power)
تمام شده - لنز رنگی بدون نمره روزانه
6,000,000 ریال
Air Optix Color (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
7,500,000 ریال
Air Optix Color (With Power)
لنز رنگی و طبی
7,500,000 ریال

Bausch & Lomb

SofLens Natural Color (With Power)
لنز رنگی و طبی
5,500,000 ریال
SofLens Natural Color (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
5,500,000 ریال

FreshKon

Freshkon Colors Fusion (With Power)
تمام شده - لنز رنگی و طبی
1,200,000 ریال
Freshkon Colors Fusion (Plano - No Power)
تمام شده - لنز رنگی بدون نمره
1,200,000 ریال

Soleko

Soleko - Original (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
4,750,000 ریال
Soleko - Original (With Power)
لنز رنگی و طبی
4,750,000 ریال
Soleko Monthly - Original (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
4,300,000 ریال
Soleko Monthly - Original (With Power)
لنز رنگی و طبی
4,500,000 ریال

Adore

Adore Monthly (Plano - No Power)
تمام شده - لنز رنگی بدون نمره
3,000,000 ریال
Adore Monthly (With Power)
تمام شده - لنز رنگی و طبی
3,500,000 ریال

Desio

Desio Monthly For Men (Plano - No Power)
تمام شده - لنز رنگی بدون نمره
2,600,000 ریال
Desio Monthly For Women (Plano - No Power)
تمام شده - لنز رنگی بدون نمره
2,600,000 ریال

Solotica

Solotica Hidro-Cor (Plano - No Power)
تمام شده - لنز رنگی بدون نمره سالانه
7,500,000 ریال
Solotica Natural-Colors (Plano - No Power)
تمام شده - لنز رنگی بدون نمره سالانه
8,500,000 ریال

PolyVue

PolyVue HD Pro Color (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره سالانه
7,200,000 ریال
PolyVue HD Pro Color (With Power)
لنز رنگی و طبی
8,500,000 ریال
تبلیغات

سفارش مجدد

با استفاده از اين قابليت در وقت صرفه جويي نماييد.

جهت سفارش مجدد سفارش قبلي به قسمت سفارشات من مراجعه نماييد.

سفارشات من

تبلیغات
سايتها و تلفن هاي رسمي لنز ايران
  • www.lensiran.ir
  • www.lens-iran.com
  • 0919-0424260
  • 0919-0424261
  • 021-66453955
اطلاعات حساب بانک

بانک
سامان
نام دارنده حساب
رضا ساسانيان
شماره کارت
0944 6278 8610 6219
زرین پال، دروازه پرداخت معتبر

آخرین دیگاه مشتریان
سلام.چه برندیه؟ نوشته نشده