( 0 )
لنز تماسی

CIBA VISION

Air Optix Aqua
لنز طبی فصلی
4,500,000 ریال
Air Optix For Astigmatism (Toric)
لنز توريک (آستیگمات دار)
6,000,000 ریال
Air Optix Night & Day Aqua
تمام شده
636,000 ریال
DAILIES AquaComfort Plus
لنز طبی روزانه
8,000,000 ریال
FreshLook Monthly (With Power)
لنز رنگی و طبی
4,500,000 ریال
FreshLook Monthly (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
4,500,000 ریال
FreshLook Dailies (With Power)
لنز رنگی و طبی روزانه
6,000,000 ریال
FreshLook Dailies (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره روزانه
6,000,000 ریال
Air Optix Color (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
6,500,000 ریال
Air Optix Color (With Power)
لنز رنگی و طبی
6,500,000 ریال

Cooper Vision

Biofinity
لنز طبی فصلی
4,700,000 ریال
Biofinity Toric
لنز توريک (آستیگمات دار)
6,000,000 ریال
Avaira Vitality
لنز طبی فصلی
1,500,000 ریال

Johnson & Johnson

Acuvue Oasys
لنز طبی فصلی
1,500,000 ریال
Acuvue Advance for Astigmatism (Toric)
لنز توريک (آستیگمات دار)
1,700,000 ریال
1-Day Acuvue Moist
لنز طبی روزانه
2,500,000 ریال
Acuvue Oasys 1-Day
لنز طبی روزانه
2,800,000 ریال

Bausch & Lomb

SofLens Natural Color (With Power)
لنز رنگی و طبی
4,600,000 ریال
SofLens Natural Color (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
4,500,000 ریال
Soflens Daily Disposable
لنز طبی روزانه
5,300,000 ریال
PureVision 2
لنز طبی فصلی
3,550,000 ریال
PureVision 2 for Astigmatism (Toric)
لنز توريک (آستیگمات دار)
5,500,000 ریال
Ultra
لنز طبی فصلی
4,100,000 ریال
Bio True
لنز طبی روزانه
6,800,000 ریال

Sauflon

Bioclear Toric
تمام شده - لنز توريک (آستیگمات دار)
1,050,000 ریال
Sauflon 56UV
تمام شده - لنز طبی سالانه
500,000 ریال
Sauflon 55UV
تمام شده - لنز طبی فصلی
500,000 ریال
Sauflon Select
تمام شده
550,000 ریال

Wohlk

Wohlk - Conflex-Air AS (RGP) DIA:9.30
لنز هارد (RGP)
10,000,000 ریال
Wohlk - Conflex-Air AS (RGP) DIA:9.60
لنز هارد (RGP)
10,000,000 ریال
Wohlk - Conflex-Air AS (RGP) DIA:9.85
لنز هارد (RGP)
10,000,000 ریال
Gflex 70 DIA:14.20
لنز طبی سالانه
6,500,000 ریال

Boston

Boston XO DIA: 9.60
لنز هارد (RGP)
6,000,000 ریال
لنز هارد به سفارش شما
لنز هارد (RGP)
4,800,000 ریال

FreshKon

Freshkon Colors Fusion (With Power)
تمام شده - لنز رنگی و طبی
1,200,000 ریال
Freshkon Colors Fusion (Plano - No Power)
تمام شده - لنز رنگی بدون نمره
1,200,000 ریال
Freshkon 58
تمام شده - لنز طبي فصلي
1,200,000 ریال

Soleko

Soleko - Original (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
3,000,000 ریال
Soleko - Original (With Power)
لنز رنگی و طبی
3,000,000 ریال
Soleko Monthly - Original (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
2,000,000 ریال
Soleko Monthly - Original (With Power)
لنز رنگی و طبی
2,100,000 ریال
Soleko SL55
لنز طبی سالانه
3,200,000 ریال

Adore

Adore Monthly (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
1,700,000 ریال
Adore Monthly (With Power)
لنز رنگی و طبی
1,700,000 ریال

Desio

Desio Monthly For Men (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
2,600,000 ریال
Desio Monthly For Women (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره
2,600,000 ریال

BYO

BYO Comfort
لنز طبی فصلی
1,500,000 ریال
BYO Comfort Toric
لنز توريک (آستیگمات دار)
2,000,000 ریال

Solotica

Solotica Hidro-Cor (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره سالانه
4,400,000 ریال
Solotica Natural-Colors (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره سالانه
4,400,000 ریال

Morning Q

Morning Q Soft
لنز طبی سالانه
2,000,000 ریال
Morning Q 55UV
لنز طبی فصلی
1,600,000 ریال
Morning Q Toric
لنز توريک (آستیگمات دار) فصلی
1,600,000 ریال
Morning Q Toric
لنز توريک (آستیگمات دار) سالانه
2,350,000 ریال
Morning Q 1-Day
تمام شده - لنز طبی روزانه
4,200,000 ریال

PolyVue

PolyVue HD Pro Color (Plano - No Power)
لنز رنگی بدون نمره سالانه
4,400,000 ریال
PolyVue HD Pro Color (With Power)
لنز رنگی و طبی
5,200,000 ریال
تبلیغات

سفارش مجدد

با استفاده از اين قابليت در وقت صرفه جويي نماييد.

جهت سفارش مجدد سفارش قبلي به قسمت سفارشات من مراجعه نماييد.

سفارشات من

تبلیغات
سايتها و تلفن هاي رسمي لنز ايران
  • www.lensiran.ir
  • www.lens-iran.com
  • 0919-0424260
  • 0919-0424261
  • 021-66453955
اطلاعات حساب بانک

بانک
تجارت
نام دارنده حساب
امین امیری
شماره کارت
2932 5783 8310 5859
زرین پال، دروازه پرداخت معتبر

آخرین دیگاه مشتریان
سلام.لنز سخت wolk با شماره های زیر موجود دارین؟ / 7.9 ‐11:00 9.30 / 7.9 ‐13 9.30